HUR BOR MAN PÅ 
LÄRKSTADENS STUDIECENTRUM?

 • Man kan säga att två huvudmålsättningar styr studenthemmets liv: att bibehålla en ordnad studiemiljö och att skapa en familjestämning som hjälper de inneboende att ta sitt personliga ansvar vid högskolan på allvar. 

  Att bo på Lärkstaden är att bo i ett studenthem som har sin egen karaktär. På sätt och vis kan det liknas vid collegetraditionen som finns vid Europas äldsta universitet. Här kombineras en seriös inställning till studier med ett vänskapligt umgänge med studenter och akademiker från andra högskolor och även andra länder. 


  Huset byggdes 1912 och renoverades 1992 och delvis 2009-10. Studiecentret är fullständigt möblerat. Det finns 12 enkelrum av olika storlekar.

 • De inneboende har ett eget sovrum men delar gemensamma lokaler med andra studerande En föreståndare med hjälp av en biträdande föreståndare och kassör ser till att studenthemmet fungerar.

  Dessa bär ansvaret för husets förvaltning och verksamhet.

  Matlagning, tvättservice och lätt städning ombesörjs av personalen på Utbildningscentrum Trädlärkan. Deras arbete bidrar mycket till att skapa en hemtrevlig miljö.

 • I månadsavgiften ingår tre måltider om dagen enligt ett fast schema.

  En av traditionerna i Lärkstadens studiecentrum är informella sammankomster  några gånger i veckan där de inneboende kan samtala och bättre lära känna varandra i en familjelik atmosfär.


  Den totala kostnaden för en månad (rum + helpension) ligger för närvarande på 8500 SEK för högskolestuderande. Forskarstudenter och andra i kategorin löntagare betalar 9500 SEK. Om du är intresserad av att bo på studenthemmet fyll i formuläret under Kontakta oss. Föreståndaren hör sedan av sig med mer information samt förslag på en intervju.

Intervju med tidigare boende

Klicka på länken nedan för att se en sammanfattning av  intervjun med Alfred som bodde på studenthemmet i 2 år.

Intervju med tidigare boende

Klicka på länken nedan för att lyssna på en sammanfattning av intervjun med Salomon som bodde på studenthemmet i 3 år.

LÄRKSTADENS STUDIECENTRUM ÄR ETT UNIKT STÄLLE ATT BO PÅ, OCH LÄMPLIGT FÖR YNGRE MÄN SOM BEFINNER SIG I BÖRJAN AV STUDENTTIDEN.