bootstrap slideshow

Lärkstadens studiecentrum.

Lärkstadens verksamhet har som målsättning att hjälpa unga män utveckla sig både yrkes -och karaktärsmässigt- att bli framgångsrika inte bara som yrkesutövare utan också som människor och medborgare.

Lärkstaden är också ett unikt studenthem i Stockholm med plats för tolv unga och flitiga manliga studenter som vill ha en ordnad studiemiljö och gott sällskap.

Gångavstånd till KTH och Handels. Helpension och hushållsnära tjänster ingår i månadsavgiften. Boende får ett möblerat sovrum med tillgång till gemensamma utrymmen (bibliotek, vardagsrum, matsal). Studenthemmet ägs av Stiftelsen Pro Cultura och vilar på kristen grund. 

LÄRKSTADENS STUDIECENTRUM. KOMMANDE AKTIVITETER

Västerlandets stora idéer

Västerlandets stora idéer är en föredragserie som erbjuder en karta över några av de bärande idéerna i den västerländska civilisationen.

Första lektionen går av stapeln i Lärkstaden lördagen 3 februari kl 12.00.

Därefter hålls föredragen ca varannan vecka.

Föredragen kommer att beröra två av de tre grundpelarna i västerländsk kultur (grekisk-romersk civilisation och kristendomen); varför Grekland blev så viktigt för Europa; det romerska bidragen; den judiska bakgrunden till kristendom; kyrkan och vetenskap; vad ligger till grunds för ”modernt” och ”postmodernt” tänkande.

Ansvarig: Denis Searby, professor i klassiska språk

onsdagen 7 feb 2018 kl 20.00
Att utse en nobelpristagare i litteratur

Anders Olsson är professor emeritus i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet. Han har gett ut sju diktsamlingar, senast men så oändligt lätt att svara dig (2010). År 2008 valdes Anders Olsson in i Svenska Akademien som efterträdare till författaren Lars Forssell. Han kommer att berätta informellt om hur Akademiens arbete med att utse nobelpristagare i litteratur.

onsdagen 21 feb kl 20:00
Kai Hammerich berättar om sitt liv och verk

Kai Hammerich har en mångfasetterad bakgrund som journalist och författare (Europa-korrespondent i Bryssel för media, radio och TV), i internationella organisationer (presschef Europarådet, Strasbourg), i näringslivet (vice VD Saab-Scania), i statens tjänst (generaldirektör Invest in Sweden Agency, ISA, samt President för the World Association of Investment Promotion Agencies, Waipa, Genève), som styrelseordförande och -ledamot i svenska och utlänska privata och offentliga företag, som egen företagare (KA Foreign Investment Corporation).

onsdagen 2 maj 2018 kl 20.00
Att återskapa hörsel med ett implantat

Henrik Smeds, läkare och forskare på Enheten för öron-, näs- och halssjukdomar vid Karolinska Institutet kommer att berätta om utvecklingen av cochleaimplantat, hur det fungerar med elektriskt stimulerad hörsel och om aktuell forskning, bl a sin egen.

onsdagen 9 maj 2018 20.00 Massive Star Explosions

Emir Karamehmetoglou talks about his PhD project at SU which is on the explosion of very massive stars, called Supernovae, and is mainly observational in nature working with a lot of data from telescopes around the world.

Diskussionskväll om kulturskillnader
ons 31 jan 2018 kl 20:00

David Gull som pluggar nationalekonomi på SU har bott bl a i England, Ukraina, Frankrike, Polen, Tjeckien och självklart Sverige har erbjudit sig att leda diskussionen ikväll om fördomar och värderingar. Han inleder med några egna reflektioner som ska väcka debatt och diskussion efter inledningen!

Samtalsafton med Ulf Ekman onsdagen 24 jan 2018 kl 20.00

Ulf Ekmans senaste bok (skriven tillsammans med Birgitta Ekman) är Den stora upptäckten som berättar om hur han utvecklade sig från en sekulariserad svensk ungdom till grundare av den karismatiska rörelsen Livets Ord och hur han sedan blev katolik. Temat för samtalet är: Är Sverige världens mest sekulariserade land?

Aristotle's Lagoon
Wed 29 Nov 8:05 pm

Denis Searby (professor in Ancient Greek) introduces Aristotle's Lagoon, a BBC documentary about Aristotle as founder of systematic biology. Aristotle founded not only biology but also the science of thinking called logic. He wrote the first systematic treatises on ethics (we get the word from his treatise), political science, rhetoric and literary studies (the poetics). He is one of the greatest geniuses of all time and continues to influence our thought and culture in many ways.

Samtal med Johan Hakelius

tors 23 nov kl 20:00
OBS! ÄNDRAT DATUM!!!

Johan Hakelius är författare, kolumnist, spanare i P1 och numera chefredaktör för Nyhetsmagasinet Fokus. Han har skrivit bl a Rule, Britannia!, Ladies, Döda vita män och Den österrikiska skolan: Introduktion till en humanistisk nationalekonomi.

 

DISKUSSIONSKVÄLL 25 OKT 2017

Onsdagen den 25.e oktober 2017 är diskussionstemat: Hur kan jag optimera mitt sätt att studera och arbeta? Vi tittar på en video om Optimal Work och diskuterar det sedan.

Konst, litteratur, kulturkritik och -journalistik i ett bredare perspektiv

ons 18 okt kl 20:00

Clemens Poellinger är konstkritiker och ansvarar för närvarande för SvD:s konst- och litteraturbevakning. Under sina år på kulturredaktionen har han varit verksam över hela fältet, som redaktör, reporter, kolumnist och kritiker. 

FURHAT ROBOTICS
ons 11 okt 2017 kl 20.00

Gabriel Skantze är  docent i talteknologi vid institutionen för tal, musik och hörsel på KTH. Han är också medgrundare till Furhat Robotics som bygger på revolutionerande tal- och animationsteknik. Han presenterar Furhat för oss. Furhat är en social robot som han tillsammans med två andra kollegor har uppfunnit.

DISKUSSIONSKVÄLL

onsdag 4 okt 2017 kl 20

Vad betyder manlighet i dagens samhälle?

The Internet of Things
ons 27 sept 2017 kl18:15

Carlo Fischione is associate professor at KTH in Electrical Engineering with specializations in computer and control systems engineering. He will speak to us about the ”Internet of Things”. 

Den medicinska frontlinje-forskningen och etiken

ons 20 sept 2017 kl 20:00

Lars-Ove Farnebo (läkare och professor emeritus på KI) berättar om historiska medicinska framsteg och förstås om de senaste årens uppmärksammade skandaler.

Hur säkerställer man patientsäkerheten när något potentiellt revolutionerande ska göras för första gången?

DISKUSSIONSKVÄLL ONS 13 SEPT KL 20.00
Vad är ett framgångsrikt liv?


Utgångspunkt för diskussionen är några begrepp rörande "det lyckliga livet" inlånade från klassisk grekisk filosofi (15 min). Diskussionsinledande frågor delas ut och så delar vi upp oss i mindre grupper för att diskutera dem (15-20 min) - varje grupp ska formulera en kort sammanfattning. Sedan möts vi igen i ytterligare 15-20 min för att diskutera vad grupperna kommit fram till. 

Lobbyisten – en obotlig cyniker eller en demokratins förkämpe?
ons 6 sept 2017 kl 20.00

Public Affairs, samhällskontakter, lobbying - det finns många namn på samma sak. Några har kanske sett sen satiriska filmen ”Thank you for smoking” som handlar om den cyniske tobakslobbyisten Nick Naylor. Men hur fungerar det att jobba med lobbying i verkligheten? Är det vanligt i Sverige? Vilka etiska riktlinjer finns? Vad påverkar en politiker? Är lobbyism en fara för demokratin?
 
Magnus Carlsson som jobbat med politik nästan hela sitt liv och de senaste 17 åren som konsult med inriktning på Public Affairs berättar och svarar på frågor.